Język angielski- FRUITS

DZIECI MŁODSZE:

DZIECI STARSZE:

i robimy soki…pamiętacie?…np. orange juice…apple juice…

a dla utrwalenie piosenka:

bananas om my plate