KÓŁKO PRZYRODNICZE- DBAJMY O PRZYRODĘ

1,,Jedziemy do lasu”- prezentacja multimedialna

 

 

Rozmowa:

Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?

Kto przyjechał pewnego dnia do lasu?

Jak zachowywali się turyści?

Co pozostawili po sobie?

Co wymyśliły zwierzęta?

 

2 ,,Śmiecie do roboty” -turniej

 

 

*Zabawa Prawda/Fałsz – dziecko po usłyszeniu zdania pokazuje tabliczkę z napisem PRAWDA albo FAŁSZ. Przykładowe zdania: Śmieci wyrzucamy do lasu. Spacerujemy po trawnikach. Sowy mieszkają w lesie itp. *,,Do celu”- rzucanie do kosza, miski papierowymi kulami

   *,, Zbieranie śmieci na czas „– dziecko i rodzeństwo otrzymuje worek na śmieci i zbiera papierowe kule. Zbieranie kul tak długo trwa ile gra muzyka. Wygrywa ten, która nazbiera najwięcej.

   *Strój z makulatury – dzieci otrzymują: gazety, papier toaletowy, szary, klej, taśmę klejącą, sznurek oraz nożyczki. Zadanie trwa 30 minut. Dzieci z rodzeństwem i z rodzicami wykonują ekologiczny strój .

 

 

    3 „Moja planeta” -wspólnie słuchają piosenkę z repertuaru Majki Jeżowskiej