Koło plastyczne z elementami sensoplastyki – lepimy z masy solnej