POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Drodzy Rodzice!

Poniżej przedstawiam propozycje do pracy z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Tym razem chciałabym oprzeć pracę na kartach. Nie wszystko musicie Państwo drukować. Większość z nich wystarczy wyświetlić dziecku na ekranie monitora. Zapraszam do wspólnej pracy!

1. DZIECI MŁODSZE

Proszę przypomnieć z dzieckiem nazwy figur geometrycznych oraz poprosić, aby dziecko policzyło figury jak w poleceniu. Można też przypomnieć z dzieckiem kolory.

DZIECI STARSZE

W wypadku dzieci starszych postępujemy podobnie, jak z dziećmi z młodszymi, a następnie prosimy, aby dziecko odpowiedziało na pytania umieszczone na dole karty.

2. Przy następnej karcie pracy proponuję poprosić dziecko, aby wskazało na ekranie monitora i nazwało wszystkie elementy związane z Wielkanocą (jak wydrukujecie tą kartę może oczywiście też otoczyć pętlą, jak w poleceniu). Jeśli dziecko ma trudności w wymawianiu głoski „K” proponuję przed tym zadaniem zrobić prostą rozgrzewkę: naśladować śmiech dziadka (hoho), babci (haha), taty (hehe) i mamy (hihi). Następnie proszę poprosić dziecko, aby odchyliło głowę do tyłu i przez jakiś czas naśladowało odgłos wydawany przez kurę, czyli mówiło „Kokoko”.

3. W wypadku zamieszczonej poniżej karty pracy, prosimy dziecko, aby pokolorowało lub słownie wyjaśniło, jakiego koloru będzie następne jajko (punkt 1 z tej karty mogą zrobić zarówno dzieci młodsze, jak też starsze). Punkt 2 tej karty jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci starszych.