Pozostałe prace

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Nagrody dla dzieci, których prace zostały nagrodzone i wyróżnione zostaną wysłane pocztą.