Propozycje zabaw dla dzieci na zajęcia z terapii pedagogicznej – Barbara Sawicka

 

1.,,Czego brakuje?” –  zaproście  do zabawy rodziców. Rodzicu połóż przed dzieckiem kilka przedmiotów (np. zabawek, rzeczy codziennego użytku), nazwijcie je razem głośno i poproś pociechę o ich zapamiętanie. Następnie powiedz, by dziecko zamknęło na chwilę oczy i w tym czasie zabierz jedną rzecz. Zapytaj, co zniknęło. Im starsze dziecko, tym większa powinna być liczba przedmiotów biorących udział w zabawie.

 

2.,,Wielkanocne pisanki” – jeżeli możecie to wydrukujcie. Z wielkanocnych pisanek wykluły się kurczęta. Połącz w pary takie same skorupki. Ile jest kurczątek, a ile jest pisanek?

 

Kolorowe bazie” Jerzy Ficowski

 

3.,,Dokończ wyraz”– mu…,bo…,ku…,ry…,grzy…