Propozycje zabaw dla dzieci na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- Monika Bajuk

1. „Motylek”- pokoloruj motylka


2. „Głowa, ramiona, kolana, pięty”- ćwicz z nami, https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

3. „Co nie pasuje”- wskaż przedmiot