Rozstrzygnięcie konkursu o Janie Pawle II

UWAGA!!!

Ze względu na nieobecność nauczycieli odpowiedzialnych za konkurs, spowodowaną zwolnieniami zdrowotnymi informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.12.2020 r. a wyniki w tym dniu zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola.