UWAGA RODZICE!!! OGŁASZAMY KONKURS

„Eko Postać z Wesołej Ludwiczki”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do wzięcia udziału
w konkursie technicznym „Eko Postać z Wesołej Ludwiczki”.

Regulamin konkursu:

• Konkurs skierowany jest do rodziców i dzieci, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 40 „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku.

• Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

• Praca konkursowa powinna być:

– wykonana przez dziecko przy współpracy z rodzicem;

– wykonana z materiałów ekologicznych, recyklingowych;

– zgodna z tematem, stanowić kostium/ przebranie przedstawiające jedną z postaci bajki „O Wesołej Ludwiczce”.

• Prace należy dostarczać do swoich grup w dniu 17 marca 2021r. Prace powinny być podpisane.

• Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

• Rozstrzygnięcie odbędzie się dnia 17.03.2021r. (środa) podczas obchodów Tygodniowego Święta Wesołej Ludwiczki.

• Wszystkie prace zostaną zaprezentowane do publicznej wiadomości, wraz
z danymi (imiona autorów i nazwa grupy) na stronie www organizatora:

http://www.wesolaludwiczka.pl.Organizatorzy
:

Małgorzata Zimnoch – gr. I
Iwona Bystrowska- gr. II
Honorata Jaworowska – Tokarewicz – gr. IV
Monika Bajuk- gr. IV