Data: 31.03.2022r.

Tytuł: Składanie oświadczeń potwierdzenia woli zapisu do przedszkola na rok 2022/2023 (dot. rodziców dzieci kontynuujących)

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że rodzice dzieci kontynuujących naukę w przyszłym roku szkolnym 2022/2023

w dniach od 4.04.2022 do dnia 15.04.2022 roku

zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

 

Druk oświadczenia dostępny jest w poszczególnych grupach u pań nauczycielek.

Do pobrania:

1.Wzór oświadczenia potwierdzenia woli zapisu do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

________________________________

Data: 31.03.2022r.

Tytuł: Składanie pisemnych oświadczeń potwierdzenia woli zapisu do przedszkola na rok 2022/2023

Szanowni Państwo!

Informujemy, że rodzice którzy potwierdzili wolę zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

bezpośrednio w systemie elektronicznym (dot. rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola)

zobowiązani są również złożyć pisemne oświadczenie potwierdzenia woli zapisu do przedszkola.

Do pobrania:

1.Wzór oświadczenia potwierdzenia woli zapisu do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

________________________________

Data: 29.03.2022r.

Tytuł: Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkl. 2022/2023

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023 wywieszone są w przedszkolu.

Mogą Państwo, również sprawdzić wyniki rekrutacji logując się na stronę internetową naboru (dla rodziców, którzy złożyli wnioski elektronicznie).

________________________________

Data: 29.03.2022r.

Tytuł: INFORMACJA O SPOSOBIE POTWIERDZANIA WOLI ZAPISU DO PRZEDSZKOLA

 

Drodzy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/22!

Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka w terminie

do 1 kwietnia 2022 roku do godz. 15:00.

 

Oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

w wersji papierowej: w przedszkolu u administracji

w wersji elektronicznej: poprzez elektroniczny system naboru

 

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

 

________________________________

Data: 24.02.2022r.

Tytuł: Wzoru wniosku i oświadczeń w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Wzory wniosku i oświadczeń do pobrania:

1.) Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 1 września 2022

2.) Oświadczenie – oddział z językiem białoruskim (dot. dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku)

3.) Oświadczenie – pozostawianie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym

4.) Oświadczenie – kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata

5.) Oświadczenie – wielodzietność rodziny kandydata

6.) Oświadczenie – niepełnosprawność kandydata, rodziny kandydata

7.) Oświadczenie – samotne wychowywanie dziecka i niewychowywanie żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

________________________________

Data: 7.02.2022r.

Tytuł: Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023

 

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023.

 

W dniach od 24 lutego 2022 roku do 10 marca 2022 roku do godz. 15.00 można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wniosek można wypełnić na dwa sposoby:
-elektroniczne – poprzez stronę internetową naboru: www.bialystok.formico.pl
-w formie papierowej – formularz wniosku i oświadczeń dostępne są w przedszkolu.

 

Jeśli wypełnili Państwo wniosek za pośrednictwem strony internetowej, został on zarejestrowany w systemie. Należy jeszcze go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Jeżeli wypełnili Państwo wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Pracownik przedszkola wprowadzi wniosek do systemu elektronicznego.

 

Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

 

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola! (nie dotyczy wniosku uzupełnionego elektroniczne i podpisanego profilem zaufanym/podpisem elektronicznym.)

Do wniosku dołączyć należy wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

 

Do pobrania:
1.) Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023
2.) Rekrutacja 2022/2023 krok po kroku – poradnik dla rodziców
3.) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023

________________________________

Data: 7.02.2022r.

Tytuł: Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023

 

Do pobrania:

1.) Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023

2.) Rekrutacja 2022/2023 krok po kroku – poradnik dla rodziców

3.) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023

________________________________

Data: 7.02.2022r.

Tytuł: Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok 2022/2023

________________________________

 

Data: 19.01.2022 rok

Tytuł: Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023!

 

Uwaga Rodzice!

Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że

do 17 lutego 2022 roku

należy podpisać i złożyć w przedszkolu

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Druki deklaracji dostępne są u nauczycielek w poszczególnych grupach.

 

!UWAGA! Brak złożonej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w roku szkolnym 2022/2023!