Sówki

Oddział VI 6 – latki
Godziny pracy oddziału: 7.00 – 16.00
Rok szkolny 2020/2021
Prowadzą nauczycielki: p. Anna, p. Bożena
Pomoc techniczna: p. Edyta

Co u nas słychać