Tygryski

Oddział V 5 – latki
Godziny pracy oddziału: 7.00 – 16.00
Rok szkolny 2018/2019
Prowadzą nauczycielki: p. Suska A., p. Szczęsnowicz P.
Pomoc techniczna: p. Roszczenko H.

Co u nas słychać

Wycieczka na skrzyżowanie

"Tygryski"  wykorzystały zdobytą wiedzą o poruszaniu się w przestrzeni publicznej w praktyce . 

Nauka przechodzenia przez przejście dla pieszych

Dzieci uczęszczające do grupy "Tygryski " poznawały zasady prawidłowego przekraczania jezdni na przejściu bez sygnalizacji świetlnej :).