Kontakt

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 WESOŁEJ LUDWICZKI
UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 58
15-687 BIAŁYSTOK

85/66 39 209 – intendent, księgowa, pomoc biurowa

85/66 41 255 – hol przedszkola

dodatkowo:

512 139 480 – telefon służbowy do intendenta

adres e-mail: ps40@um.bialystok.pl

———————————————————————

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Przedszkola Samorządowego Nr 40

Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

Jarosław Pawluczuk

e-mail: j.pawluczuk@spap.pl

tel.: 85 749 99 85