Ogłoszenia

Kółka zainteresowań w roku szkolnym 2017/2018

 

kółka zainteresowań odbywają się co 2 tydzień

_

poniedziałek

teatralne:                   Suska Agata, Siemianowicz Anna                12.00 – 13.00

patriotyczne:               Gawrysiuk Paulina, Kupiec Monika              12.00 – 13.00

środa

taneczne:                  Jaworowska-Tokarewicz Honorata               12.00 – 12.30

badawcze:                  Kuźmińska Bożena, Sawicka Barbara           12.00 – 12.30

wtorek

szachowe:                  Jurasz Małgorzata                                      12.00 – 12.30

czwartek

programowanie:          Koszewnik Małgorzata                                  11.00 – 12.00

piątek

artystyczne:               Bystrowska Iwona, Baranowska Ewa            12.00 – 12.30

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

Rytmika

prow. Aneta Sokólska

 

wtorek

 

I 11.45 – 12.00

II 12.00 – 12.15

III 12.15 – 12.30

IV 12.30 – 13.00

V 13.00 – 13.30

VI 13.30 – 14.00

 

Religia katolicka 

prow. Barbara Rogalska

 

wtorek            dzieci 5 i 6 letnie

 

IV 13.30 – 14.00 (po 14 podwieczorek)

V 14.00 – 14.30 (podwieczorek przed 14-tą)

VI 14.30 – 15.00 (podwieczorek do 14.15)

piątek

 

IV 13.00 – 13.30

V 13.30 – 14.00 (podwieczorek po 14-stej)

VI 14.00 – 14.30 (podwieczorek przed 14-tą)

 

Religia prawosławna

prow. Barbara Czurak

 

grupy IV, V i VI

 

poniedziałek   13.00 – 13.30

czwartek         12.30 – 13.00

 

Język angielski

Katarzyna Rychter

 

poniedziałek

 

I 9.15 – 9.30

II 9.30 – 9.45

III 9.45 – 10.00

IV 10.00 – 10.30

V 10.30 – 11.00

VI 11.00 – 11.30

 

czwartek

 

IV 10.00 – 10.30

V 10.30 – 11.00

VI 11.00 – 11.30

Godziny podstawy programowej oraz ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Zarządzeniem Dyrektora Nr 8/2011 z dnia 31.08.2011 roku w sprawie wyznaczenia godzin realizacji podstawy programowej w przedszkolu i ramowego rozkładu dnia w przedszkolu ustala się bezpłatne godziny realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego w godzinach od 7.00 do 12.00. Wprowadza się również w życie ramowy rozkład dnia dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku przedstawiony w załączniku nr 1 do powyższego zarządzenia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 40

Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

w sprawie ramowego

rozkładu dnia w przedszkolu

 

Ramowy rozkład dnia

 w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki

w Białymstoku

 

6.00 – 8.00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne   i  inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne, zabawa ruchowa;

8.00 – 8.30 ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania;

8.30 – 9.00 śniadanie;

9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczne;

10.00 – 11.15 spacer, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy organizowane na powietrzu;

11.00 – 11.25  przygotowanie do obiadu;

11.25 – 12.00   obiad;

12.00 – 14.00 dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni

dzieci starsze – zabawa dowolna/zajęcia dodatkowe/ j. angielski, gimnastyka korekcyjna, religia, tańce, kółka zainteresowań

gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy, zabawy przy muzyce, praca stymulująca i wyrównawcza

14.00 – 14.30  podwieczorek

14.30 – 17.00  zabawy taneczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, indywidualna praca z dzieckiem, prace porządkowo – użyteczne, rozchodzenie się dzieci.

 

Uwaga: W Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki

w godz. 7.00 – 12.00 są realizowane zajęcia z podstawy programowej.

Nowe numery telefonów do przedszkola!

Uwaga Rodzice!

 

Z dniem 1.09.2017 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów:

-85/66 39 209 - intendent, księgowa, pomoc biurowa;

-85/66 41 255 - hol przedszkola;

dodatkowo:

-512 139 900 - telefon służbowy do dyrektora przedszkola;

-512 139 480 - telefon służbowy do intendenta.

Stawka żywieniowa

Stawka żywieniowa od 1.09.2017 roku wynosi 5,00 zł:

- śniadanie 1,25 zł

- obiad 3,00 zł

- podwieczorek 0,75 zł