Ogłoszenia

Zaproszenie

 

Puk, puk, puk! Kto tam? To ja, Twoje przedszkole. Przychodzę Cię zaprosić na spotkanie. Weź mamę, tatę i przyjdź do nas. Powitają Was miłe Panie, A w kolorowych salach klocki, misie i lale. Zachwycę Cię zabawkami i nowymi kolegami. Poznasz, co to zabawa. Przyjdź, zobacz, że przedszkole to świetna sprawa!

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci  do przedszkola wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się dnia 27.06.2019 roku (czwartek) o godzinie 9.00.

Będzie to czas na zapoznanie się z Paniami oraz na wspólną zabawę i przede wszystkim na zapoznanie dzieci z przedszkolem. Prosimy o zabranie dla dzieci obuwia na zmianę.

 

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje , że

 

osoby potrzebujące opieki w miesiącu VII 2019 roku (nasze przedszkole w tym czasie jest nieczynne) powinny złożyć podanie w przedmiotowej sprawie do dyrektora przedszkola w terminie do dnia 31.05.2019r.

Przerwa wakacyjna w 2019r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40

Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że

 

przerwa wakacyjna w Przedszkolu Samorządowym Nr 40

Wesołej Ludwiczki w Białymstoku w 2019 roku

planowana jest na miesiąc lipiec 2019r.

Ogłoszenie

W związku z Uchwałą Nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,

(uchwała dostępna na stronie www.bip.bialystok.pl)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku,

informuje:

Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

(w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki obowiązuje od 7.00 do 12.00)

Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć tj. za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia.

Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

Nowe numery telefonów do przedszkola!

Uwaga Rodzice!

 

Z dniem 1.09.2017 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów:

-85/66 39 209 - intendent, księgowa, pomoc biurowa;

-85/66 41 255 - hol przedszkola;

dodatkowo:

-512 139 480 - telefon służbowy do intendenta.

Stawka żywieniowa

Stawka żywieniowa od 1.09.2017 roku wynosi 5,00 zł:

- śniadanie 1,25 zł

- obiad 3,00 zł

- podwieczorek 0,75 zł