Ogłoszenia

Podpisywanie oświadczeń potwierdzenia woli – dot. rodziców dzieci kontynuujących naukę w roku szkl. 2020/21

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku ponownie prosi rodziców

 

rodziców dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu i przyjętych we wcześniejszych rekrutacjach niż na rok 2020/21

 

o wypełnienie obowiązku i przesłanie

 

w wersji elektronicznej (skan na adres e-mail przedszkola ps40@um.bialystok.pl)

lub

papierowej (druki będą wyłożone w wiatrołapie przedszkola)

 

"Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola" (<- do pobrania)

 

do dnia 1.08.2020 roku.

Grupy w m-cu VII.2020r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że

w miesiącu lipcu 2020 roku funkcjonują 3 grupy: III, IV, VI.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkl. 2020/21!!

 Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej rok szkolny 2020/2021.

   

kandydaci przyjęci do PS40

kandydaci nieprzyjęci do PS40

* kandydaci nieprzyjęci do PS40 ze wszystkich preferencji

Informacja o sposobie potwierdzania woli zapisu do przedszkola!!!

Drodzy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/21!

Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka w terminie

do 29 czerwca 2020 roku do godz. 15:00.

Druk oświadczenia zostanie udostępniony w wersji papierowej, w wiatrołapie przedszkola, jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej placówki (wzór poniżej).

oświadczenie potwierdzenia woli

 

Podpisane oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

- w wersji papierowej: w wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona oznakowana skrzynka na ww. oświadczenia do której należy złożyć papierowy wniosek

- w wersji elektronicznej: uzupełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać na adres e-mail naszej placówki ps40@um.bialystok.pl

 

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do innej jednostki w rekrutacji uzupełniającej na rok szkl. 2020/21!

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i  zakwalifikowanych do innej jednostki w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021.

   

* kandydaci zakwalifikowani do PS40

kandydaci zakwalifikowani do innej jednostki

niezakwalifikowani do PS40

Przerwa wakacyjna w PS40

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że w sierpniu 2020 roku przedszkole jest nieczynne.

Termin składania deklaracji na m-c lipiec 2020 roku.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że z dniem 24.06.2020 roku mija termin składania deklaracji na miesiąc lipiec!

Zapisy dzieci na miesiąc dyżurujący VII 2020 roku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w miesiącu dyżurującym tj. lipcu 2020 roku że zgodnie z wytycznymi Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku

 

o konieczności wypełniania deklaracji oraz innych dokumentów zamieszczonych na stronie:

 

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

 

Praca przedszkola w wyżej wymienionym okresie będzie zorganizowana w dalszym ciągu zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Rodzice dzieci już uczęszczających, a potrzebujących opieki również w miesiącu lipcu nie składają ponownie wymaganych dokumentów.

 

Jadwiga Siemaszko

Dyrektor Przedszkola

 

*deklaracja uczęszczania dziecka w okresie pandemii COVID-19

*oświadczenie o pracy w formie stacjonarnej

Dodatkowy numer telefonu do PSSE Białystok

Drodzy Rodzice!

 

Od dnia 8 czerwca 2020 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku uruchomiła dodatkowy numer całodobowej infolinii

 

222 500 115

 

z której petenci w zależności od problemu przekierowani zostaną do odpowiednich służb, w tym służb sanitarnych.

 

Osoby zainteresowane aktualnymi informacjami dotyczącymi pandemii COVID-19 online zachęcamy do korzystania ze strony gov.pl, a w szczególności zakładki "Pytania i odpowiedzi" https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi oraz czatu 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu).

 

Jednocześnie informujemy, że w godzinach pracy PSSE Białystok 7.25 - 15.00 funkcjonują dotychczasowe numery do poszczególnych działów, a osobiste przyjęcia interesantów ustalane są telefonicznie.

   

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się od 1 czerwca 2020 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 8  czerwca 2020r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Nasze przedszkole posiada na rekrutacje uzupełniającą jedynie 2 miejsca.Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

 www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacjaStrona naboru elektronicznego:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

W wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona skrzynka na wnioski.Zamknięte w papierowej kopercie dokumenty prosimy składać do umieszczonej w wiatrołapie wyznaczonej skrzynki.Puste druki wniosków i oświadczeń będzie można pobrać w wiatrołapie przedszkola. Wstęp na placówkę mają wyłącznie pracownicy przedszkola w związku z zagrożeniem koronawirusem.W związku komunikatem Zastępcy Prezydenta Miasta Białystok można skany dokumentów i wniosków przesyłać na e-mail przedszkola: ps40@um.bialystok.pl . Rodzic otrzyma na wskazany we wniosku e-mail potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Wychodząc na przeciw udostępniamy do pobrania puste druki wniosków i oświadczeń rekrutacyjnych:WNIOSEK 2020/2021

oświadczenie - BKDR

oświadczenie - niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa, rodziców

oświadczenie - samotne wychowywanie

oświadczenie - piecza zastępcza

oświadczenie - rodzeństwo kontynuuje naukę

oświadczenie - rodzice pracujący

oświadczenie - j. białoruski (tylko do wyznaczonych przedszkoli które posiadają oddziały z j. białoruskim)Prosimy zapoznać się z zaktualizowanym regulaminem rekrutacji:ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKL. 2020/2021

Uwaga Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki informuje, że do 25 maja 2020 roku

przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00  do 16:00.

 

Jednocześnie informuje, że niemożliwy jest wcześniejszy lub późniejszy odbiór i przyprowadzanie dziecka niż w wyznaczonych godzinach tj.:

przyprowadzanie: 7:00 - 8:30

odbieranie : 14:30 - 16:00

OGŁOSZENIE DYREKTORA Z DNIA 14 MAJA 2020 ROKU

UWAGA RODZICE!

 

NA STRONIE BIALYSTOK.PL UKAZAŁY SIĘ WYTYCZNE PT. "PRZEDSZKOLA - KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI" OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PRZY PREZYDENCIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU, KTÓRE MAJĄ WYŻSZĄ RANGĘ NIŻ ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 40 WESOŁEJ LUDWICZKI W BIAŁYMSTOKU.

 

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ I BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ.

 

JADWIGA SIEMASZKO

 

* "PRZEDSZKOLA - KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI" BIALYSTOK.PL

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PS40: JAROSŁAW PAWLUCZUK; E-MAIL: J.PAWLUCZUK@SPAP.PL (NIEZBĘDNE DO RODO PRZY DEKLARACJI UCZESTNICTWA)

Drodzy Rodzice naszych przedszkolaków!

Zachęcamy was do wchodzenia na strony grup =)

 

PROMYCZKI

 

SKRZATY

 

BIEDRONKI

 

SMERFY

 

TYGRYSKI

 

SÓWKI

Przerwa wakacyjna w roku 2020

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że


przerwa wakacyjna w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku w 2020 roku będzie od

1.08. – 31.08.2020 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE DYREKTORA NR 10/2019 r. z dnia 14.10.2019 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej

Na podstawie art. 106 ust. 3 oraz art. 108 Ustawy „Prawo Oświatowe” z dnia 14.12.2016r.  Dz. U. z 2017r. poz. 59  zarządza się co następuje:


 1.Ustala się stawkę żywieniową w przedszkolu w wysokości 5,50 zł dziennie

( trzy posiłki )  w rozbiciu na:


-śniadanie 1,37  zł.

- obiad 3,30 zł.

- podwieczorek 0,83 zł.


 2,Stawka dzienne została ustalona na podstawie kalkulacji kosztów żywienia wynikającej z obowiązującej normy fizjologicznej dla dzieci w wieku

3 – 6 lat.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01.11.2019 r.


Jadwiga Siemaszko

Dyrektor Przedszkola

Ogłoszenie

W związku z Uchwałą Nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,

(uchwała dostępna na stronie www.bip.bialystok.pl)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku,

informuje:

Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

(w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki obowiązuje od 7.00 do 12.00)

Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć tj. za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia.

Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

Nowe numery telefonów do przedszkola!

Uwaga Rodzice!

 

Z dniem 1.09.2017 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów:

-85/66 39 209 - intendent, księgowa, pomoc biurowa;

-85/66 41 255 - hol przedszkola;

dodatkowo:

-512 139 480 - telefon służbowy do intendenta.