Ogłoszenia

Ogłoszenie

W związku z Uchwałą Nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych,

(uchwała dostępna na stronie www.bip.bialystok.pl)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku,

informuje:

Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

(w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki obowiązuje od 7.00 do 12.00)

Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć tj. za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia.

Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

Przerwa wakacyjna w 2018 r.

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że

przerwa wakacyjna w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku w 2018 roku

będzie od 1.08. - 31.08.2018r.

Kółka zainteresowań w roku szkolnym 2017/2018

 

kółka zainteresowań odbywają się co 2 tydzień

_

poniedziałek

teatralne:                   Suska Agata, Siemianowicz Anna                12.00 – 13.00

patriotyczne:               Gawrysiuk Paulina, Kupiec Monika              12.00 – 13.00

środa

taneczne:                  Jaworowska-Tokarewicz Honorata               12.00 – 12.30

badawcze:                  Kuźmińska Bożena, Sawicka Barbara           12.00 – 12.30

wtorek

szachowe:                  Jurasz Małgorzata                                      12.00 – 12.30

czwartek

programowanie:          Koszewnik Małgorzata                                  11.00 – 12.00

piątek

artystyczne:               Bystrowska Iwona, Baranowska Ewa            12.00 – 12.30

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

Rytmika

prow. Aneta Sokólska

 

wtorek

 

I 11.45 – 12.00

II 12.00 – 12.15

III 12.15 – 12.30

IV 12.30 – 13.00

V 13.00 – 13.30

VI 13.30 – 14.00

 

Religia katolicka 

prow. Barbara Rogalska

 

wtorek            dzieci 5 i 6 letnie

 

IV 13.30 – 14.00 (po 14 podwieczorek)

V 14.00 – 14.30 (podwieczorek przed 14-tą)

VI 14.30 – 15.00 (podwieczorek do 14.15)

piątek

 

IV 13.00 – 13.30

V 13.30 – 14.00 (podwieczorek po 14-stej)

VI 14.00 – 14.30 (podwieczorek przed 14-tą)

 

Religia prawosławna

prow. Barbara Czurak

 

grupy IV, V i VI

 

poniedziałek   13.00 – 13.30

czwartek         12.30 – 13.00

 

Język angielski

Katarzyna Rychter

 

poniedziałek

 

I 9.15 – 9.30

II 9.30 – 9.45

III 9.45 – 10.00

IV 10.00 – 10.30

V 10.30 – 11.00

VI 11.00 – 11.30

 

czwartek

 

IV 10.00 – 10.30

V 10.30 – 11.00

VI 11.00 – 11.30

Nowe numery telefonów do przedszkola!

Uwaga Rodzice!

 

Z dniem 1.09.2017 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów:

-85/66 39 209 - intendent, księgowa, pomoc biurowa;

-85/66 41 255 - hol przedszkola;

dodatkowo:

-512 139 900 - telefon służbowy do dyrektora przedszkola;

-512 139 480 - telefon służbowy do intendenta.

Stawka żywieniowa

Stawka żywieniowa od 1.09.2017 roku wynosi 5,00 zł:

- śniadanie 1,25 zł

- obiad 3,00 zł

- podwieczorek 0,75 zł