Informacja o sposobie potwierdzania woli zapisu do przedszkola!!!

Drodzy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/21!

Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka w terminie

do 29 czerwca 2020 roku do godz. 15:00.

Druk oświadczenia zostanie udostępniony w wersji papierowej, w wiatrołapie przedszkola,
jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej placówki (wzór poniżej).

oświadczenie potwierdzenia woli

 

Podpisane oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

w wersji papierowej: w wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona oznakowana skrzynka na ww. oświadczenia do której należy złożyć papierowy wniosek

w wersji elektronicznej: uzupełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać na adres e-mail naszej placówki ps40@um.bialystok.pl

 

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.