Instrukcja zgłaszania nieobecności w systemie STOPEREK