Nowe terminy wnoszenia opłat!

Uwaga Rodzice!

Od 1 września 2022 roku

opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu oraz opłatę za pobyt

należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca!

Informacje o wysokości opłat w obecnym miesiącu zostały wysłane do Państwa mailowo.

Prosimy do końca tygodnia uregulować płatności (również odsetki za pobyt).

Opłata za pobyt:
16 1240 1154 1111 0010 3576 3991

Opłata za posiłki:
25 1240 1154 1111 0010 3576 4217