Odbiór zdjęć wielkanocnych

Informujemy rodziców, że zdjęcia wielkanocne są do odebrania u personelu pełniącego dyżur w szatni.