Ogłoszenie – zgłaszanie nieobecności dzieci, odbiór loginów, pin i kart do systemu STOPEREK dla nowych dzieci

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40  Wesołej Ludwiczki w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 58

informuje , iż zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu  odbywa się

tylko drogą elektroniczną  poprzez system STOPEREK  w  „Panelu Rodzica”.

W tym celu należy wejść na Panel Rodzica pod adresem:

https://panel127.stoperek.pl

Zwrot opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka następuje od następnego dnia po zgłoszeniu np. zgłoszono dnia 03.09.2020 r., odpis nastąpi od 04.09.2020 r. do końca nieobecności.