Ogłoszenie – zgłaszanie nieobecności dzieci, odbiór loginów, pin i kart do systemu STOPEREK dla nowych dzieci

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40  Wesołej Ludwiczki w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 58

informuje , iż zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu  odbywa się

tylko drogą elektroniczną  poprzez system STOPEREK  w  „Panelu Rodzica”.

W tym celu należy wejść na Panel Rodzica pod adresem:

https://panel127.stoperek.pl

Zwrot opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka następuje od następnego dnia po zgłoszeniu np. zgłoszono dnia 03.09.2020 r., odpis nastąpi od 04.09.2020 r. do końca nieobecności.

 

Jednocześnie proszę rodziców DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA o zgłaszanie się do intendenta  w celu odbioru loginów i pin do Systemu STOPEREK  oraz kart ( 2 szt.-20 zł.) w  dniach

od  01.09.2020 r. do 11.09.2020r. w godz. 7.30 do 9.00