Podpisywanie oświadczeń potwierdzenia woli – dot. rodziców dzieci kontynuujących naukę w roku szkl. 2020/21

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku ponownie prosi rodziców

 

rodziców dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu i przyjętych we wcześniejszych rekrutacjach niż na rok 2020/21

 

o wypełnienie obowiązku i przesłanie

 

w wersji elektronicznej (skan na adres e-mail przedszkola ps40@um.bialystok.pl)

lub

papierowej (druki będą wyłożone w wiatrołapie przedszkola)

 

„Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola” (<- do pobrania)

 

do dnia 1.08.2020 roku.