Przydział dzieci do grup.

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się i sprawdzenia, do której grupy dziecko zostało przypisane. 🙂

-> Lista dzieci z podziałem na poszczególne grupy