Ustawowe odsetki!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

informuje,

iż w przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za przedszkole

naliczane będą odsetki ustawowe,

stosownie do uregulowań zawartych w par. 1 ust. 8 umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego.