Ustawowe odsetki!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

informuje,

iż w przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za przedszkole

naliczane będą odsetki ustawowe,

zgodnie z § 34 pkt. 12 Statutu Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku.