UWAGA RODZICE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 – Jadwiga Siemaszko informuje, że w związku
z zakwalifikowaniem miasta Białystok do czerwonej strefy oraz związanych z tym obostrzeniami od dnia 19.10.2020r. (poniedziałek) do przedszkola przyjmowane będą tylko dzieci obojga rodziców pracujących.

Jednocześnie informuję, że do budynku przedszkola będą wpuszczane TYLKO DZIECI, po wcześniejszym zmierzeniu temperatury!

Dyrektor
Jadwiga Siemaszko