Wejścia do przedszkola!

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje, że na czas 2 tygodni tj. od 1.09. do 11.09.

zostaną uruchomione 2 wejścia do przedszkola

 

według zasad określonych w Procedurze bezpieczeństwa zamieszczonej w „ogłoszeniach dla rodziców” na stronie internetowej przedszkola.