Zapisy dzieci na miesiąc dyżurujący VII 2020 roku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku informuje rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w miesiącu dyżurującym tj. lipcu 2020 roku że zgodnie z wytycznymi Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku

 

o konieczności wypełniania deklaracji oraz innych dokumentów zamieszczonych na stronie:

 

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

 

Praca przedszkola w wyżej wymienionym okresie będzie zorganizowana w dalszym ciągu zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Rodzice dzieci już uczęszczających, a potrzebujących opieki również w miesiącu lipcu nie składają ponownie wymaganych dokumentów.

 

Jadwiga Siemaszko

Dyrektor Przedszkola

 

*deklaracja uczęszczania dziecka w okresie pandemii COVID-19

*oświadczenie o pracy w formie stacjonarnej