ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE DYREKTORA NR 10/2019 r. z dnia 14.10.2019 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej

Na podstawie art. 106 ust. 3 oraz art. 108 Ustawy „Prawo Oświatowe” z dnia 14.12.2016r.  Dz. U. z 2017r. poz. 59  zarządza się co następuje:

 1.Ustala się stawkę żywieniową w przedszkolu w wysokości 5,50 zł dziennie

( trzy posiłki )  w rozbiciu na:

-śniadanie 1,37  zł.

– obiad 3,30 zł.

– podwieczorek 0,83 zł.

 2,Stawka dzienne została ustalona na podstawie kalkulacji kosztów żywienia wynikającej z obowiązującej normy fizjologicznej dla dzieci w wieku

3 – 6 lat.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01.11.2019 r.

Jadwiga Siemaszko

Dyrektor Przedszkola