Zawieszenie zajęć na okres od 27.03 do 9.04.2021r.

Uwaga Rodzice!

 

W związku z Komunikatem Premiera Mateusz Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia z dnia 25.03.2021 roku Przedszkole Samorządowe Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

 

zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

od 29.03. do 9.04.2021 roku.

    

Decyzja nie dotyczy dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych.

 

Dodatkowo informujemy, że ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia (brak danych) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Z poważaniem

Jadwiga Siemaszko