27.05.2020

1. „Orientacja na kartce papieru” – zabawa dydaktyczna.
Wskazywanie miejsc na kartce.
– górny brzeg kartki
– dolny brzeg kartki
– prawy brzeg kartki
– lewy brzeg kartki
– lewy górny róg
– prawy górny róg
– lewy dolny róg
– prawy dolny róg
Rysowanie linii na kartce:
– od góry do dołu 2 linie czerwone
– od dołu do góry 2 linie czarne
– od lewego brzegu do prawego 3 linie zielone
– od prawego brzegu do lewego 3 linie niebieskie.

2. „Rysowanie pod dyktando” wg instrukcji rodzica.
Dzieci rysują pod dyktando od wyznaczonego miejsca na kartce.

3. Powtórz dźwięk” – zabawa muzyczno – ruchowa.
Rodzic wystukuje różne dźwięki: ciche, głośne, szybkie wolne. Dzieci powtarzają prezentowane dźwięki w takiej samej kolejności.

4. „Co narysowałem?” – masażyk.

Dzieci rysują palcem na plecach prosty wzór (słońce, trójkąt, dom). Druga osoba odgaduje jaki rysunek powstał