Chorągiewki przygotowane , balkony przystrojone – kto wykonał zadanie może wydrukować sobie kolejną odznakę Małego Patrioty.

patriota