Czwartek 04.06.2020

1.„Pióra papugi”- zabawa oddechowa.

Dmuchanie na piórka, tak aby unosiły się one w powietrzu.

2.„Potrafię liczyć”- zabawa dydaktyczna.

Rozwiązywanie zadań z treścią:

– w sklepie na półce stały 4 duże misie. Sprzedawca dostawił jeszcze

5 misiów małych. Ile misiów stoi na półce?

Dzieci liczą sylwety dużych misiów, wybierają odpowiednią cyfrę. Liczą sylwety małych misiów i wybierają odpowiednią cyfrę. Układają działa nie z cyfr i znaków matematycznych.

– do sklepu przywieziono 3 lalki w sukienkach czerwonych i 4 lalki w sukienkach niebieskich. Ile lalek przywieziono do sklepu?

Dzieci liczą sylwety lalek w czerwonych sukienkach, wybierają odpowiednią cyfrę. Liczą sylwety lalek w niebieskich sukienkach, wybierają odpowiednią cyfrę. Układają działanie z cyfr i znaków matematycznych.

– w sklepie było 8 misiów. 2 misie sprzedano. Ile misiów zostało w sklepie?

Dzieci odliczają odpowiednią ilość sylwet. Układają działanie matematyczne. Udzielają odpowiedzi na zadane pytanie.

Wspólne układanie zadań.

Rodzic układa sylwety 4 klocków zielonych i 6 klocków żółtych. Dzieci układają zadanie do przedstawionych sylwet. Odnajdują odpowiednie cyfry i układają działanie matematyczne. Udzielają odpowiedzi na postawione w zadaniu pytanie.

3.”Afrykańskie rytmy”- ruch przy muzyce.

https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE

4.”Jakie kraj chciałbyś zwiedzić?”- swobodne wypowiedzi dzieci.