DOKARMIAMY PTAKI – przeliczanie liczebnikami głównymi