„Kosmiczne stworki”

Utrwalenie zapisu graficznego cyfr