Kształtowanie sprawności fizycznej już od najmłodszych lat