Kultura Podlasia- prezentacja multimedialna w połączeniu z oryginalnymi strojami