leśne zwierzęta

POZNAJEMY SUDOKU
robimy jeże z masy solnej…a dlaczego ma taki kolor i ładny zapach? pamiętacie?