„Łowimy rybki”- rozwijamy orientację wzrokowo – ruchową oraz przeliczamy elementy