NASZ CAŁKIEM NOWY DINOZAUR – PRACA TWÓRCZA W GRUPACH