Piątek 02.04.2021

1. „Pięć króliczków”- zabawa paluszkowa.

Rodzic czyta dziecku tekst i demonstruje treść wierszyku, dziecko naśladuje.Pięć króliczków

Hopsasa, fiku – miku!

Pięć króliczków jest w koszyku. (pokazujemy całą dłoń)

Hopsasa, fiku – miku!

Jeden króliczek znikł. (zginamy jeden palec)

Hopsasa, fiku – miku

Cztery króliczki są w koszyku.

Jeden króliczek znikł. (zginamy jeden palec)

Hopsasa, fiku – miku

Trzy króliczki są w koszyku.

Jeden króliczek znikł. (zginamy jeden palec)

Hopsasa, fiku – miku

Dwa króliczki są w koszyku.

Jeden króliczek znikł. (zginamy jeden palec)

Hopsasa, fiku – miku

Jeden króliczek jest w koszyku.

Jeden króliczek znikł. (zginamy jeden palec)

Hopsasa, fiku – miku

Nie ma króliczków juz w koszyku.

2. „Połącz w pary”- zabawa dydaktyczna.


Rodzic drukuje i wycina powyższe obrazki, dziecko układa obrazek i cień obok siebie

3. „Zajączki skaczą”- zabawa ruchowa z elementem skoku.

Dzieci poruszają się po pokoju, skacząc jak zajączki.