Piątek 26.03.2021


1. „Wiosenna zgadywanka”- zabawa słowna.

Nauczyciel układa kilka zdjęć w widocznym miejscu. Dzieci je i obserwują przez chwilę w skupieniu. Nauczyciel opisuje dowolne zdjęcie, nie podając nazwy elementu, który się na nim znajduje. Maluchy odgadują, o którym zdjęciu jest mowa.

2. „Wiosenne drzewa”- łączenie różnych elementów.

Pomoce: rolki po papierze, brązowa i żółta bibułka, kartka w kształcie koła.

Rolkę po papierze należy owinąć brązową bibułką. Następnie białą kartkę należy przykleić na rolkę papieru. Z żółtej bibułki zrobić kuleczki i przekleić na białą kartkę.

3. „Jesteśmy żaby aby”- zabawa ruchowa z elementem wyprostnym.