POMYSŁY ZABAW NA PONIEDZIAŁEK 11.05.2020

ŁĄKA W WIOSENNYCH BARWACH

1.”Na letniej łące”


Słuchanie wiersza „Rano na łące”

Słońce.
Na łące
Wszyscy pracują od samego ranka:
Pszczoła we wnętrzu rumianku
Odkurza żółty dywanik
Ze złotego pyłu,
Mrówki –ścieżkę oczyściły ,
Aż świeci każde ziarnko piasku.
Motyl –skrzydełkami
Otrzepuje krople rosy
Z koniczyny
Osy –polerują listki jaskrów,
Aż oczy bolą od blasku.-

Jakie zwierzęta wymienione są w wierszu?
-Jakie rośliny wymienione są w wierszu?
-Co to są owady?
-Co to są zwierzęta?
Proszę wytupać(podzielić na sylaby) :pszczoła, mrówki ,motyl, osy

2.Teraz zapraszam do porannych ćwiczeń.
• „Ptaki w gniazdach’- dziecko (ptak) fruwa pomiędzy np. talerzykami plastikowymi(gniazdami).Na hasło Ptaki do gniazd przykuca na wybranym talerzyku.
• ‘Mądra sowa”— dziecko wypowiada słowa uhu, uhu… w rytmie wystukanym przez rodzica.
• „Wróbelki skaczą”- -dziecko obunóż podskakuje w różnych kierunkach
• „Uwaga gawron”- rodzic jest gawronem ,za którym fruwa dziecko –wróbelek.
Gdy gawron odwróci się, wróbelek nieruchomieje.
• Spokojny marsz po kole.

3.Wędrówki Skrzata Borówki’- łąka.
Podczas oglądania filmu poznacie mieszkańców łąk : zwierzęta , owady ,rośliny .Zapraszam do uważnego oglądania .

4.”Wyprostuj się „-zajęcia ruchowe.