POTRAFIMY GRAĆ, MAMY SWOICH MUZYKÓW ORAZ DYRYGENTA