PRACA PLASTYCZNA

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania, wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Na zakończenie zajęć o darach jesieni, dzieci wykonały piękne prace plastyczne –jabłka malowane farbami plakatowymi.