Propozycja zabaw na wtorek 02.06.2020

„Dzieci z różnych stron świata” – film edukacyjny