Propozycje na poniedziałek 6.07  –Asia W  

 

Co schowałam?

Przygotuj :
Pojemniki z materiałami sypkimi do wyboru (kasza manna lub kukurydziana, ryż, fasola), różne przedmioty np.: piłeczka ping – pongowa, mały klocek, duży guzik, itp.

Przebieg zabawy:
Dziecko  siada przy stoliku z przygotowanymi pojemnikami (przedmioty trzeba już wcześniej schować). Rodzic  zachęca dziecko  do wyszukiwania niespodzianek. Dziecko  wyszukuje i wyciągają schowane przedmioty. Następnie nazywa je,dzieli na sylaby z wyklaskiwaniem ,  wyodrębnia pierwszą i ostatnia głoskę ,opisuje wygląd  przedmiotów może  też wskazać, do czego służą.

Uwagi:
Na początku zabawy chowamy jedną niespodziankę a dla utrudnienia 2 – 3.