Propozycje zabaw na czwartek 16.04

1.„Na wiejskim podwórku”- zmodyfikowany wiersz S. Kraszewskiego.

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa- łaciate cielątko

Koń- brązowe źrebiątko

Świnka- różowe prosiątko

Kurka- pierzaste kurczątko

Kaczka- płetwiaste kaczątko

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa- łaciate cielątko

Koń- brązowe źrebiątko

Świnka- różowe prosiątko

Kurka- pierzaste kurczątko

Kaczka- płetwiaste kaczątko

Każda prowadziła swoje dzieciątko!

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?”

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowa- łaciate cielątko

Koń- brązowe źrebiątko

Świnka- różowe prosiątko

Kurka- pierzaste kurczątko

Kaczka- płetwiaste kaczątko

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Znalazło mamę każde dzieciątko!

Jak nazywa się dziecko krowy?, Jak nazywa się dziecko konia? świnki?, Kury?, Kaczki? Pamiętacie?

2.Połącz zwierze z jego mamą.

3.”Koń”- pokoloruj

4. „Wiejskie zwierzęta”- podziel na sylaby i policz ile jest sylab w wyrazie. Spróbujcie też określić jaką głoską zaczyna się wyraz.
Koń, krowa, świnka, kura, prosiątko, cielak, źrebak, kaczka, kaczątko, kurczątko,