Propozycje zabaw na środę 15.04.2020r

1.Zabawa  dydaktyczna –„Wesołe figury’

Tekst do zabawy- imię dziecka  np. „ Julio, Julio jakie figury masz ?

Którą  z nich mi w rękę dasz?

Wszyscy stoją  w kole ,trzymając  ręce z tyłu przygotowane do otrzymania figury-niespodzianki i mówią tekst zawierający imię wybranej osoby. Dziecko to chodzi  po obwodzie  koła trzymając  w ręku koszyczek z  figurami geometrycznymi. Gdy dzieci kończą  recytację tekstu , wybrane dziecko wkłada  do ręki figurę geometryczną  najbliżej  stojącej osoby, której zadaniem jest rozpoznanie figury  poprzez dotyk i podanie jej nazwy. Jeśli dziecko poda prawidłową nazwę figury , to następuje zmiana ról pomiędzy tymi dziećmi. Jeśli odpowiedź jest błędna ,to dziecko zostaje na swoim miejscu w kole.

2.Teraz zapraszam Was do krótkich ćwiczeń porannych.

„Pajace”- zabawa z elementem podskoku. Naśladowanie  podskoków pajaca.

„Kto ma taki kolor”- siedzimy  na dywanie na obwodzie koła , gdy usłyszymy hasło’ -kto ma kolor czerwony –zmienia miejsce .Zabawę prowadzimy ,wymieniając różne kolory, aż wszyscy zmienią swoje miejsca.

„Kubuś Puchatek i pszczoły”- zabawa bieżna. Dzieci poruszają  się po pokoju naśladując latanie pszczół. Na hasło: idzie Kubuś wszystkie dzieci przykucają , a niedźwiadek  spaceruje pomiędzy dziećmi.

„Wiatraczki”- dzieci obracają się wokół własnej osi. Na jedno uderzenie  w bębenek(mogą być klaśnięcia w dłonie) zatrzymują się i stają na jednej nodze, na dwa uderzenia  stają na dwóch nogach na baczność

3.Zapraszam  do obejrzenia ulubionej waszej bajeczki’ O Czerwonym Kapturku.

4.Zabawa oddechowa- Latający dywan.

Dziecko bierze w dłonie chusteczkę  higieniczną  i wykonuje siad skrzyżny. Chusteczkę trzyma przed twarzą ,wykonuje wdech nosem i wydech ustami tak, żeby chusteczka uniosła się ponad twarz, ,jak najdłużej utrzymać powietrzu,  powtarzamy kilkakrotnie.

5.Pomalujemy farbami plakatowymi  swojego ulubionego bohatera .

Bajkowa zgadywanka

„Jeździ kareta po świecie.  A kto jest w tej karecie?

„Przy oknie z lewej strony Kapturek .Jaki?…………………..

„Dalej na stercie poduszek malutki Tomcio…………….paluszek

Możecie skorzystać  z tych kolorowanek, albo spróbujcie namalować samodzielnie  postać  z ulubionej bajki.

 Kolorowanki