„Rodzinne zadania do wspólnego wykonania”- propozycje na czwartek

  1. „Jak powstaje książka”- film dla dzieci

  2. https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

 

 

 

  1. „Pisarz” – zabawa dydaktyczna ( ćwiczenia słownikowe)

 

Rodzic prezentuje kolejno przygotowane wcześniej obrazki postaci z bajek (np. Czerwonego Kapturka). Zadaniem dziecka jest wyszukać jak najwięcej określeń pasujących do tej postaci np. nieuważny, wesoły, dobry itp.

 

„Mali ilustratorzy” – zabawa ruchowa

Dziecko poruszaja się po salonie przy dźwiękach np. grzechotki. Gdy dźwięk milknie, rodzic podaje nazwę dowolnego przedmiotu. Zadaniem dziecka jest narysować ten przedmiot w powietrzu i podać, do czego on może służyć.

 

„Moja okładka” – praca plastyczna

 

potrzebne materiały: kredki, kartka

Rodzic prosi, aby dziecko samo narysowało okładkę do książeczki z jego ulubioną bajką.