„Rodzinne zadania do wspólnego wykonania” – propozycje na wtorek

1. KOSZYK WIELKANOCNY

 

 

 

2. POKOLORUJ ZAJĄCZKA WEDŁUD KODU

 

 

 

 

 

 

3.  WIERSZYK O PISANCE – RODZICE CZYTAJĄ TEKST A DZIECKO NAZYWA OBRAZKI

 

 

 

 

4.  PRACA PLASTYCZNA