Sprzątanie Świata-trzeci weekend września

Mróweczki poznały skutki zaśmiecania ,,Świata” oraz konieczności ochrony środowiska i recyklingu.