ŚRODA 24.03.2021


1. „Oznaki przedwiośnia” – burza mózgów.

Nauczyciel pyta dzieci:

– Jakie oznaki zbliżającej się wiosny możemy zaobserwować teraz w przyrodzie?

Maluchy wymieniają zwiastuny wiosny zaobserwowane w środowisku przyrodniczym oraz na obrazkach pokazywanych przez nauczyciela.

2. „Przyszła do nas wiosna”- zabawa dydaktyczna .

Nauczyciel zawiesza na tablicy napis pory roku z obrazkami przedstawiającymi daną porę roku. Prowadzący pokazuje dzieciom obrazki związane z porami roku, dzieci mówią jaka to pora roku, następnie kartonik zostaje przyczepiony do danej pory roku.

3. „Przeskakujemy przez kałuże”- zabawa ruchowa z elementem podskoku.

Rodzic rozkłada na podłodze niebieskie kartki, dzieci poruszają się po pokoju przeskakując przez kałuże- kartki.